Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 w Płocku

Wczesne

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Zajęcia prowadzone są nowoczesnymi metodami:

A.A.Tomatisa -trening słuchowy lub trening audio-psycho-lingwistyczny.Jest to metoda przeznaczona dla dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi, dysleksją, zaburzeniami komunikacji i autyzmem. Oparta jest na zależności pomiędzy słyszeniem a wytwarzaniem głosu. Głównym celem treningu jest usprawnienie funkcji słuchowej, co doprowadzi do zwiększenia koncentracji uwagi, zmniejszenia nadwrażliwości na dźwięki, lepszego rozumienia komunikatów słownych, zwiększenia kreatywności oraz poprawy zachowań społecznych. Trening polega na słuchaniu muzyki odpowiednio przetworzonej przez urządzenie „ucho elektroniczne”, podawanej przez odpowiednie słuchawki, gdzie dźwięki docierają do słuchającego drogą powietrzną i kostną. Cały trening prowadzimy w trzech etapach rozdzielonych przerwami trwającymi około miesiąca, w trakcie których układ nerwowy adaptuje się do zmian w funkcjonowaniu.

W.Sherborne – to system ćwiczeń i zabaw ruchowych, które wywodzą się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłym.
Metoda Ruchu Rozwijającego jest propagowana na całym świecie jako jeden z ważniejszych czynników rozwoju psychomotorycznego małych dzieci. Wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania: świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej, pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi. Ćwiczenia Ruchu Rozwijającego są okazją do: poznania własnego ciała, usprawniania motoryki,poczucia własnej siły, sprawności i związanych z tym możliwości ruchowych.

P.Dennisona – jest metodą wspierania naturalnego rozwoju człowieka oraz procesów  uczenia się. Jest prosta, sprzyja harmonijnemu rozwojowi, a stosowana cierpliwie i wytrwale, pomaga przezwyciężyć rozmaite trudności dziecka. Składa się z prostych, sprawiających przyjemność ćwiczeń ruchowych, które zwiększają u dzieci umiejętność uczenia się całym mózgiem. Ćwiczenia te ułatwiają wszelkiego rodzaju uczenie się, ale są szczególnie skuteczne w odniesieniu do nauki szkolnej. Ćwiczenia ruchowe zawarte w gimnastyce mózgu, służące integracji półkul mózgowych umożliwiają dzieciom włączenie tych części mózgu, które były dla nich uprzednio niedostępne.

Integracji Sensorycznej – jest terapeutyczną i profilaktyczną metodą pracy z dziećmi.Teoria SI bazuje na wczesnych etapach rozwoju neurofizjologicznego dziecka, gdy zaczynają się kształtować układy zmysłów. Prawidłowy rozwój zmysłów, zarówno organów zmysłów jak i percepcji sensorycznej, stanowi niezbędny warunek dobrego samopoczucia dziecka, zachowania i uczenia się bez zaburzeń i dysfunkcji. Podczas zajęć SI dziecko pod okiem terapeuty, a często przy jego wsparciu, wykonuje różnorodne ćwiczenia, angażujące całe ciało oraz układy zmysłów (równowagi, propriocepcji, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku). Zajęcia odbywają się w sali przeznaczonej do terapii SI. Podczas terapii wykorzystywane są sprzęty i pomoce, wspierające rozwój ruchowy dziecka oraz usprawniające jego funkcjonowanie w różnych sferach. Integracja sensoryczna oznacza, że wszystkie wrażenia zmysłowe zostają zebrane w jedną całość. Bodźce odbierane są przez siedem układów zmysłowych i przewodzone do mózgu, w którym zachodzi przetwarzanie informacji. Jeśli doświadczenia dziecka w odbiorze i przetwarzaniu bodźców płynących ze zmysłów podstawowych są złe lub niepełne, to nie jest ono w stanie nauczyć się złożonych czynności, takich jak czytanie lub pisanie, i opanowanie ich sprawia mu ogromne trudności. Tylko przez własne aktywne i różnorodne działania dziecko uczy się rozumieć otoczenie.

Nasza oferta

Wczesne wspomaganie rozwoju zwiększa szansę twojego dziecka na harmonijny rozwój.

 • Zajęcia prowadzone są dla dzieci w wieku od 0 do 10 lat, dla tych dzieci które nie rozpoczęły jeszcze nauki w szkole.
 • Do aktywnego udziału w zajęciach zapraszamy rodziców razem  z dziećmi.
 • Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę.
 • Dysponujemy dobrze wyposażonymi salami rehabilitacyjną, integracji sensorycznej, komputerową , doświadczania świata,
  gabinetami  logopedycznym  i do treningu słuchowego metodą Tomatisa.

Zapewniamy

 • indywidualny program terapii, usprawnianie funkcji poznawczych (między innymi: sprawności motorycznych i manualnych, sprawności spostrzegania wzrokowego, sprawności spostrzegania słuchowego, mowy, zabawy, budowania kontaktów społecznych, formowania się dominacji stronnej, funkcjonowania pamięci i rozumienia)
 • systematyczne zajęcia
 • instruktaż dla rodziców
 • kompleksową pomoc specjalistów: oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, rehabilitantów

Dokumenty

Dokumenty wymagane w celu przyjęcia dziecka do placówki (Wczesne Wspomaganie Rozwoju):

 • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 • podanie o przyjęcie dziecka do placówki
Znajdź nas na Facebook

Archiwa

Kategorie