Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 w Płocku

Metody

„Dziecko jest księgą, którą powinniśmy czytać i w której powinniśmy pisać

Nasza szkoła :

 • Jest przyjazna uczniom,
 • Zapewnia bezpieczeństwo i właściwą atmosferę podczas pobytu dziecka  w szkole.
 • Wspiera i wzmacnia rolę rodziny.
 • Daje uczniom i rodzicom czytelną ocenę osiągnięć ich dzieci.
 • Pobudza do dalszego rozwoju umiejętności i zainteresowań.
 • Oferuje różnego rodzaju formy i metody pracy.
 • Wszechstronnie stymuluje rozwój i uwzględnia potrzeby i możliwości dziecka.

Pracę z uczniem niepełnosprawnym wspierają specjaliści:

 • oligofrenopedagodzy, logopedzi, rehabilitanci, psycholodzy.
 • Uczniowie rozwijają swoje talenty i uzdolnienia na różnego rodzaju kółkach: plastycznych, muzycznych, teatralnych, informatycznych.
 • Olgofrenopedagog – terapeuta świadomie i systemowo oddziaływuje na wszystkie sfery poznawcze w celu optymalnego niwelowania skutków zaburzeń. Kreatywnie dostosowuje zadania do indywidualnego rozwoju funkcji psychofizycznych każdego dziecka.
 • Logopeda – kształtuje umiejętności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 • Psycholog – służy wsparciem i pomocą uczniom, rodzicom i nauczycielom.
 • Rehabilitant – dba o zdrowie i kondycję fizyczną.

Wspieramy rozwój i edukację dzieci metodami:

 • Paula Dennisona
 • A.A.Tomatisa
 • W.Sherborne
 • Integracji Sensorycznej
 • Metody Dobrego Startu

Logopedia

Zdolność porozumiewania się jest chyba najważniejszą ze wszystkich umiejętności zdobywanych w życiu. Sposób komunikowania się ma ogromny wpływ na rozwój społeczny dziecka, jego edukację, późniejsze możliwości zawodowe i stosunki społeczne. Umiejętność komunikowania się jest niesłychanie ważna we wszystkich aspektach życia dziecka, a także osoby dorosłej. Zatem, o ile jest to konieczne, niezwykle ważne jest jak najwcześniejsze podjęcie terapii logopedycznej. Tylko odpowiednio wcześnie i systematycznie prowadzona zapewni maksymalnie dobre wyniki
Prowadzimy indywidualne zajęcia logopedyczne. Poprzedza je odpowiednio przeprowadzona diagnoza logopedyczna, która ma na celu wyznaczenie odpowiednich kierunków i planu terapii. Obejmuje ona: wywiad z rodzicami bądź opiekunami dziecka, ocenę sposobów porozumiewania się i rozumienia komunikatów przez dziecko, realizację wypowiedzi, ocenę budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, oceną czynności fizjologicznych w obrębie narządów mowy, a także badanie słuchu fonematycznego, pamięci słuchowej i kinestezji artykulacyjnej. Prowadzona jest terapia dzieci z opóźnionym(proste opóźnienie rozwoju mowy, opóźnienie rozwoju mowy) i zaburzonym rozwojem mowy( dyslalia , dyzartria niedokształcenie mowy z powodu niedosłuchu, niedokształcenie mowy towarzyszące niepełnosprawności intelektualnej, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego, niedokształcenie mowy w autyzmie, środowiskowe ograniczenie mowy, środowiskowe zniekształcenie mowy, jąkanie, niesklasyfikowane zaburzenia mowy). Zajęcia prowadzone są zgodnie z metodyką ćwiczeń logopedycznych oraz z zastosowaniem zasad dydaktycznych: systematyczności, stopniowania trudności, utrwalania, indywidualizacji, aktywnego i świadomego udziału.

W ramach terapii logopedycznej stosujemy :

 • ćwiczenia aparatu artykulacyjnego,
 • ćwiczenia głosowe i oddechowe,
 • ćwiczenia artykulacyjne
 • trening słuchowy,
 • „kąpiel słowną”,
 • masaż logopedyczny ,
 • masaż Castilio Morlesa,
 • czytanie globalne metodą Jagody Cieszyńskiej
Znajdź nas na Facebook

Archiwa

Kategorie