Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 w Płocku

O nas

O nas

Podstawowe informacje o placówce

Rok powstania szkoły 1992

Szkoła nasza istnieje od 1992 roku. Powstała jako „Szkoła Życia”, a jej założycielką była Pani Krystyna Kijek – dyrektor do 2006 roku. Obecnym dyrektorem jest Pani Sylwia Kaczkowska. W dobie reformy powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 ,w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa     Nr 24 oraz Gimnazjum Nr 9.

Uczniami naszej szkoły są dzieci i młodzież niepełnosprawne intelektualne w stopniu umiarkowanym i znacznym, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z autyzmem oraz z innymi sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Szkoła jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęt: rehabilitacyjny i integracji sensorycznej, w pomoce dydaktyczne, edukacyjne programy komputerowe. Posiada pracownię Metody Tomatisa oraz dostęp do Internetu i „Salę doświadczania świata”.
Dużo nowoczesnych pomocy dydaktycznych otrzymaliśmy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Naszym podopiecznym zawsze zapewniamy zorganizowany dowóz do szkoły.
Od września 2007 roku integralną częścią szkoły jest Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju  ( obejmuje terapią dzieci od chwili urodzenia do momentu podjęcia nauki w szkole).
Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną: oligofrenopedagogów, rehabilitantów, logopedów, psychologów, terapeutów. Prowadzimy zajęcia metodą Dennisona i Weroniki Sherborne, trening słuchowy metodą A.A. Tomatisa oraz terapię Integracji Sensorycznej.

Znajdź nas na Facebook

Archiwa

Kategorie